A 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet módosításokat eszközölt – egyebek mellett – a fizetés nélküli szabadság esetén fizetendő egészségügyi hozzájárulás teljesítése körében, amely módosítások 2020. május 1-jétől alkalmazandóak.

Idézve:

20. § (1) A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az (1) bekezdés szerinti munkavállaló után.

(3) Az állami adó- és vámhatóság a munkáltató kérelmére engedélyezi, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék (2) bekezdés szerint megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

A fizetés nélküli szabadságról részletesebben olvashat Facebook-oldalamon (Dr. Major Erika ügyvéd).

Munkaügyi (és egyéb) kérdésekben VÁLTOZATLAN MŰKÖDÉSSEL ÁLLOK RENDELKEZÉSÜKRE ügyvédi irodámban, Tatabányán, a Borbély Sándor u. 47. szám alatt!