Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldal címe: https://drmajorugyved.hu, amely honlap üzemeltetője, egyúttal adatkezelője dr. Major Erika egyéni ügyvéd.

Egyéni ügyvédi tevékenységem végzésének helye: 2800 Tatabánya, Szelim út 134/E.

E-mail: drmajorerika@gmail.com

Mobil: +36 20 /338-9766

Jelen adatkezelési tájékoztató az általam üzemeltetett  https://drmajorugyved.hu honlapon, valamint az ügyvédi tevékenységem gyakorlása során megvalósuló adatkezelésre vonatkozó, az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR) szerinti összefoglaló tájékoztató.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a honlapot használó felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag a megadó személy felel. Minden felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Önkéntes hozzájárulás

 
A felhasználó jelen honlap használatával automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
 

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kezelt adatoknak minősülnek a kapcsolatfelvétel során megadott adatok is. A felhasználó a honlapon keresztül történő megkeresése során az adott űrlapon feltüntetett személyes adatait adja meg. A felhasználó által megadott e-mail cím elsősorban a felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, azaz elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Sütik (cookie), technikai adatok

A felhasználó érintett számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétel során generálódnak és amelyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.
 

Ha hozzászólást ad meg a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail-je és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen újra kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésére bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás érdekében kezeli és tárolja, a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja és nem is használhatja fel, személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 
A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely eredményeképpen az adatkezelő a rendszerből törli a felhasználó valamennyi személyes adatát.
 
 

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A felhasználó jogosult bármikor – az adatkezelő fentebb feltüntetett elérhetőségein keresztül – tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetőjétől személyes adatai kezelésével kapcsolatban, amely alapján az adatkezelő ad tájékoztatást, mégpedig a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről és címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A felhasználó jogosult továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését ill. zárolását kérni.

A felhasználót adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogorvoslati jogosultságok illetik meg:

* tiltakozás joga,

* bírósági jogérvényesítés,

* A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 A felhasználó a jogait e-mailen keresztül vagy postai úton megküldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2020. március 1. napjától hatályos.

 

dr. Major Erika egyéni ügyvéd

2800 Tatabánya, Szelim út 134/E.

E-mail: drmajorerika@gmail.com

Mobil: +36 20 /338-9766