Meggyőződésem, hogy a szakszerű ügyvédi munka és az ügyfél érdekei – törvényi keretek által behatárolt – legmesszebb menőkig való képviseletének feltétele a személyes egyeztetés. Ebből adódóan minden egyes ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízásomat jogi tanácsadás előz meg. 

A tanácsadás díja az ügy bonyolultsága és az időigényesség függvénye, általánosságban véve 15-25.000,- Ft (megkezdett) óránként. 

A tanácsadás után dől el, hogy az ügyfél engem választ-e, ill. hogy vállalom-e az ügyét. Egyező álláspontunk esetén megbízási szerződést kötünk egymással, amely megállapodás részét képezi az adott ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás díja is.

A megbízási díj szabad megállapodás tárgya, mértéke – a teljesség igénye nélkül – függ az ügy bonyolultságától, értékétől, a résztvevő személyek számától, az ellátandó feladatok gyakoriságától stb., és nem foglalja magába a megbízás ellátása során, illetve az üggyel kapcsolatban felmerülő költségeket, díjakat (pl. eljárási illetékek, tulajdoni lapok, cégkivonatok beszerzésének díjai, szakértői költségek, a jelentősebb összegű utazási költségek stb), amelyeket az ügyfél – általában és eltérő rendelkezés hiányában – előlegezni köteles. 

Amennyiben tehát jogi tanácsadásra és/vagy ügyvédi képviseletre van szüksége, úgy keressen a honlapon található elérhetősége valamelyikén, vagy előzetes időpont egyeztetést követően személyesen irodámban.

Ügyvédi irodám székhelye: 2800 Tatabánya, Szelim út 134/E.