Mit tegyek a jelen (járványügyi) veszélyhelyzetben, ha….
 
…köznevelési intézménytől távol tartott, felügyeletet igénylő gyermekem vagy ápolásra szoruló közeli hozzátartozóm van?
A választ a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (úgyis mint “Mt.”) egyértelműen megadja:

55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól

a) keresőképtelensége,

b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint

c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,

e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,

g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,

h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,

i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,

j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá * 

k) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

Ezen feltétel teljesülése esetén tehát a munkavállaló nem köteles munkát végezni, sem pedig a munkáltató rendelkezésére állni.
De vajon jár a bér erre az időre?
 
Sajnos NEM, kivéve ha a felek eltérően állapodnak meg.
Tájékoztatom meglévő és leendő kedves Ügyfeleimet, hogy tevékenységemet a jelen helyzetben sem szüneteltetem, ügyvédi irodám Tatabányán, a Borbély Sándor u. 47. szám alatt változatlanul nyitva áll Önök előtt.
Folyamatosan azon munkálkodom, hogy naprakészen lekövessem az aktuális jogszabályi változásokat, és továbbra is megbízható, szakszerű és precíz jogi tanácsokkal segítsem Önöket.
Hétvégén is fogadom hívásukat!
Keressenek bizalommal!