Miért célszerű végrendeletet készíteni?  

Jogrendszerünk az örökhagyó számára teljes végintézkedési szabadságot biztosít.

A végintézkedés egyik és egyben legismertebb formája a végrendelet, amelyben az örökhagyó halála estére vagyonáról vagy annak egy részéről örökösnevezés útján rendelkezik.

Amennyiben végintézkedés nem történt, vagy az a hagyatékot teljes egészében nem merítette ki, csak akkor lép érvénybe a törvényes öröklés rendje.

Társadalmunk sajátossága, hogy egyre többen élnek élettársi kapcsolatban, azonban házasságkötésre kevesen szánják el magukat. Míg a törvényes öröklés rendje a túlélő házastárs részére is biztosítja az öröklést, az élettárs e tekintetben teljes mértékben háttérbe szorul; az élettárs törvény erejénél fogva nem, kizárólag végintézkedés útján örökölhet, ezért esetükben különösen javasolt a végrendelet készítése.

Otthon vagy ügyvéd közreműködésével végrendelkezzünk?

A Polgári Törvénykönyvünk szigorú alaki követelményeket támaszt a végintézkedésekkel szemben, így laikusként könnyen olyan hibát véthetünk, amely miatt a hagyatéki eljárásban az eljáró közjegyző kénytelen lesz azt érvénytelennek tekinteni.

Az otthon őrzött végrendelet megsemmisülhet vagy akár el is tűnhet, őrzési helye feledésbe merülhet, de az sem kizárt, hogy a nevezett örökösök annak létéről tudomással sem bírnak. Amennyiben végintézkedési szándékával ügyvédhez fordul, kérésére végrendeletét a Magyar Ügyvédi Kamaránál letétbe helyezzük.

A teljesség igénye nélkül vállalom:

– végintézkedésék készítését és azok letétbe helyezését, a szükséges tulajdoni lapok beszerzését,

– ügyfeleim képviseletét közjegyző előtti hagyatéki eljárásokban,

– hagyatéki perekben való jogi képviselet ellátását.