2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyvünk (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), amely nyolc könyvbe taglaltan, a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.
Weblapomon külön kiemeltem néhány olyan polgári jogi témakört – úgymint pl. a családjog, kártérítések, végrendeletek és hagyatéki eljárások, amelyekkel gyakorló ügyvédként a leggyakrabban találkozom, azonban a felsoroltakon túl számtalan egyéb polgári jogi kérdésben nyújtok ügyvédi tanácsadást, valamint látok el jogi képviseletet peres és nemperes eljárásokban.
A teljesség igény nélkül az alábbi ügycsoportokban várom szíves megkeresését:
– gondokság alá helyezési eljárások,
– személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos ügyek,
– apaság megállapítása és apaság vélelmének megdöntése iránti perek,
– birtokvédelmi eljárások és birtokperek,
– elbirtoklás megállapítása iránti perek,
– tulajdonjog megállapítása iránti perek,
– közös tulajdonnal kapcsolatos jogviták és a közös tulajdon megszüntetése perben vagy peren kívüli megállapodás útján,
– szolgalmak alapítása ill. szolgalmi perek,
– szerződéses (kötelmi) jogviszonyból eredő jogviták,
– hibás teljesítéssel kapcsolatos jogviták és perek,
– fizetési meghagyásos eljárások.

Keressen, hogy segíthessek!

Előzetes időpont egyeztetést követően várom egy tanácsadásra ügyvédi irodámban Tatabányán. Elérhetőségeimet a Kapcsolat címszó alatt találja.