Életünk folyamán – akaratunktól sok esetben teljesen függetlenül is – a közigazgatási jog és a hatósági jogalkalmazás alanyaivá válunk, különféle eljárások folynak velünk kapcsolatban.

Az egyes közigazgatási eljárásokra irányadó rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg. Teljesen más jogszabályok vonatkoznak pl. a gyámügyi eljárásokra, a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtott állami ellátásokra, a munkaügyi és munkavédelmi ellátásokra, a nyugellátásokra, az egyes hatósági ellenőrzésekre és még hosszasan sorolhatnám.

Mindemellett azonban a jogalkotó egy általános eljárási jogszabályt is létrehozott, mégpedig az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (röviden Ákr.-t), amelyet – néhány kivételtől eltekintve – valamennyi hatósági eljárás során – feltéve ha az adott eljárásra speciális jogszabályok nincsenek, vagy ugyan léteznek, de nem ellentétesek az Ákr.-rel – alkalmazni kell.

Az Ákr. az alapelvek között említi a jogszerűség elvét; idézve:

2. § [A jogszerűség elve]
(1) A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.
(2) A hatóság a hatásköre gyakorlása során
a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,
c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben
jár el.

Bár a fentebb idézett alapelv szerint a hatóság szakszerűen ill. az ügyféllel együttműködve jár el, a jogszabályok összetettsége, azok egymásra utalása, valamint az általános és speciális jogszabályok rengetege miatt gyakran mégis nehéz eligazodni egy-egy hatósági eljárásban.

Javaslom, ha valamit nem ért, ha nincs tisztában az eljárási jogaival ill. kötelezettségeivel, vagy bizonytalan, netán kétségei vannak, esetleg jogvitába keveredett, kérjen ügyvédi segítséget.

Miben tudok segíteni?

– jogi tanácsadást nyújtok;
– jogi képviselettel segítem az eljárás során;
– megvizsgálom az elsőfokú eljárásban keletkezett iratanyagot és amennyiben látok benne rációt, segítem a másodfokú eljárásban;
– közigazgatási pert indítok az Ön nevében és ellátom jogi képviseletét a perben.

Forduljon hozzám bizalommal!
Irodám címe, azaz az ügyvédi tevékenységem végzésének helye: Tatabánya, Szelim út 134/E.
Egyéb elérhetőségeimet a Kapcsolat címszó alatt találja.