Főszabály szerint egy ingatlan tulajdonjogának átruházásához – legyen az adásvétel, ajándékozás vagy akár csere -, de éppúgy minden ingatlant érintő jog vagy kötelezettség (pl. haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, tartás joga stb.) ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez (bejegyzéséhez vagy épp törléséhez) ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített okirat, azaz ügyvédi vagy közjegyzői közreműködés szükséges.

Kevés kivételtől eltekintve az eljáró ügyvéd személyét a vevő (adásvételtől eltérő szerződéseknél a jogszerző) választja, amely egyúttal azt is jelenti, hogy az ügyvédi munkadíjat is ő állja. Mindazonáltal tudni kell, hogy függetlenül attól, hogy melyik szerződő fél akarata érvényesül az ügyvédválasztásnál, az okiratszerkesztő ügyvédnek valamennyi érintett fél érdekében kell eljárnia. A mindennapi gyakorlatban azonban mégiscsak találkozunk egyfajta bizalmatlansággal, és mind gyakrabban fordul elő, hogy az elkészült szerződés tervezetét a másik fél saját ügyvédjével véleményeztetni. Természetesen az ilyen irányú megkeresésekben – legyek akár az okiratszerkesztő vagy akár a véleményező ügyvéd szerepében – a legmesszebbmenőkig partner vagyok.

Meggyőződésem, hogy senki sem szeret feleslegesen időt tölteni egy ügyvédnél, ezért igyekszem ügyfeleimet rávenni arra, hogy az általam elkészített szerződés tervezetét előzetesen áttekintsék, kérdéseiket feltegyék, módosítási javaslataikat felvessék.

Miben leszek a segítségére?

– meghallgatom az elképzelését és igényeit, teljes körű tanácsadással szolgálok és megtalálom Ön számára a legmegfelelőbb jogi konstrukciót,
– beszerzem a tulajdoni lapot, szükség szerint pedig a térképmásolatot is,
– alaposan megvizsgálom az ingatlan jogi helyzetét,
– valamennyi szerződő fél személyazonosságát ellenőrzöm,
– elkészítem a szerződés(ek) tervezetét, azokat előzetesen megküldöm valamennyi szerződő fél részére,
– véleményezem egy másik ügyvéd által készített szerződés tervezetét,
– megszerkesztem az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatokat,
– bankhitel vagy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele esetén segítem a folyósító szervekkel való kommunikációban,
– tájékoztatom a releváns adózási és illetékfizetési szabályokról és lehetséges kedvezményekről,
– valamelyik szerződő fél akadályoztatása esetén irodán kívüli tanácsadást, valamint irodán kívül szerződéskötést is vállalok,
– az elkészült iratanyagon benyújtom az illetékes földhivatalhoz,
– teljes körűen képviselem az ingatlan-nyilvántartási eljárásban,
– folyamatosan figyelemmel kísérem a földhivatali ügyintézést.

Előzetes időpont-egyeztetést követően várom Tatabányán ügyvédi tevékenységem végzésének helyén, Bánhidán a Szelim út 134/E. szám alatt.

Hívjon vagy írjon a Kapcsolat címszó alatt feltüntetett elérhetőségek bármelyikén!