A Polgári Törvénykönyvük családjogi alapelvei elsődlegesen a házasság és a család, valamint a gyermekek jogai és érdekei fokozott védelmén, a családi és egyéni érdekek összhangjának biztosításán, illetve a házastársak egyenjogúságán  alapulnak.

Munkám során mindenekelőtt arra törekszem, hogy a fenti alapelvek érvényesülése érdekében olyan egyezségek létrejöttében közreműködjek, amelyek hosszútávon is működőképesek lesznek, és ezáltal önkéntes teljesítésre ösztönzik a feleket.
Sajnos, munkám során gyakran szembesülök annak tényével, hogy a felek személyes sértődöttsége győzedelmeskedik a józan ész fölött, így a békés, peren kívüli megegyezés minden erőfeszítésem ellenére kudarcba fullad. Ekkor magam is felveszem a kesztyűt és perbe állok ügyfeleim érdekeinek képviselete érdekében.
A teljesség igény nélkül – vállalom:
 
  • házassági, élettársi vagyonjogi szerződések készítését, 
  • házastársi közös vagyon megosztását, mind egyezségkötés, mind polgári peres eljárás útján,
  • házassági bontóperekben (válóperekben) való jogi képviselet ellátását, 
  • szülői felügyelettel (korábbi nevén: gyermekelhelyezéssel), kapcsolattartással, gyermektartásdíjjal összefüggő egyezségek létrejöttében való személyes közreműködést, az egyezségek megalkotását, ill. azok hiányában perbeli ill. gyámhatósági képviseletet.

Keressen bizalommal!

Ügyvédi tevékenységem végzésének helye: Tatabánya, Szelim út 134/E.