Az ügyvédet a büntetőeljárásban védőként nevesíti a Büntetőeljárási Törvénykönyvünk (azaz a 2017. évi XC. törvény, rövidítve az “új Be.”).

Az új Be. szerint a védő  teljeskörűen gyakorolhatja a terhelt mindazon jogát, amely jellegénél fogva nem csak a terhelt személyéhez fűződik, továbbá jogosult arra, hogy jelen legyen az olyan eljárási cselekményen, amelyen a terhelt jelen lehet vagy a terhelt jelenléte kötelező.

De akkor miért is kérjünk ügyvédi – védői segítséget?

Az új Be. olyan többletjogosítványokat biztosít a védő számára, amelyek a terheltet nem illetik meg, pl. a törvényben meghatározott esetekben jelen lehet az olyan eljárási cselekményeken is, ahol a terhelt nem lehet jelen vagy a terhelt jelenléte korlátozható, továbbá a védelem érdekében a jogszabályban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet, és e célból a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény alapján magánnyomozót vehet igénybe.

Mindezeken túl a védő rendelkezik mindazon szaktudással, amellyel a – többnyire – laikus terheltek nem.

A közhiedelemmel ellentétben nem feltétlenül az a jó védő, aki mindenáron a védence elképzelését támogatja, hanem aki a rendelkezésre álló terhelő bizonyítékok mellett felállítja és megfelelő időzítéssel megvalósítja azt a stratégiát, amely a terhelt számára a legkedvezőbb végkimenetelt biztosítja.

A büntetőeljárás nem a bíróságon kezdődik; sokszor már a nyomozati szakban eldől a tulajdonképpeni végkimenet, ezért bír kiemelkedő jelentőséggel, hogy idejében védői, azaz ügyvédi segítséget kérjen.

Mit tegyen, ha gyanúsítottként akarja meghallgatni Önt a nyomozó hatóság?

Kérjen felvilágosítást a jogairól, hiszen Ön jogosult arra, – az új Be.-ből idézve – hogy:
– megismerje a gyanúsítás és a vád tárgyát, továbbá ezek változását,
– a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság megfelelő időt és körülményeket biztosítson számára a védekezésre való felkészüléshez,
– a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
– védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy védő kirendelését indítványozza,
– a védőjével ellenőrzés nélkül tanácskozzon,
– vallomást tegyen vagy a vallomástételt megtagadja,
– bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen, az utolsó szó jogán felszólaljon,
– a tárgyaláson és a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában tartandó ülésen jelen legyen és az új Be.-ben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
– jogorvoslattal éljen,
– az eljárás ügyiratait – az új Be.-ben meghatározott kivételekkel – teljes terjedelmében megismerje.

Tanácstalan és nem tudja mi szolgálná leginkább az Ön érdekét?

Keressen bizalommal! Előzetes időpont egyeztetést követően várom egy tanácsadásra ügyvédi irodámban Tatabányán, Bánhidán, a Szelim út 134/E. szám alatt.

Részletesen átbeszéljük a történteket, felállítunk egy stratégiát és közös erővel megvalósítjuk!